ApoloAPOLO. Un evreu din Alexandria (Faptele Apostolilor 18:24). Numele este o prescurtare de la Apollonius. El a venit la Efes în anul 52 d.Cr. în timpul vizitei scurte a lui Pavel în Palestina (Faptele Apostolilor 18:22). El cunoştea bine despre viaţa lui Isus; şi este posibil ca aceste cunoştinţe să-i fi parvenit (poate în Alexandria) fie de la ucenicii galileeni ai Domnului nostru, fie dintr-o Evanghelie scrisă timpuriu. El a combinat darul natural al elocvenţei (sau învăţăturii) cu o înţelegere profundă a VT şi era entuziast în proclamarea adevărului pe care-l cunoştea (Faptele Apostolilor 18:24-25). O lipsă majoră în cunoaşterea sa era legată de revărsarea Duhului Sfânt şi de ritul botezului creştin. Aceste lipsuri au fost remediate prin învăţăturile pline de răbdare date de Priscila şi Acuila (Faptele Apostolilor 18:26). Apolo a plecat de la Efes la Corint, unde s-a dovedit a fi un expert în apologetica creştină când era vorba să discute cu evreii (Faptele Apostolilor 18:27-28). La Corint au apărut grupări care purtau numele lui Pavel, Apolo, Chifa şi Cristos Însuşi (1 Corinteni 1:12). Pavel caută să arate că această lucrare nu se datora lui însuşi sau lui Apolo, deoarece ei lucrau împreună sub conducerea lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:4-6). Toate lucrurile le aparţineau corintenilor, inclusiv Pavel şi Apolo (1 Corinteni 3:21-23) şi nu poate exista nici un motiv pentru spiritul de partidă (1 Corinteni 4:6). Fracţiunile probabil că se datorau preferinţei unora pentru elocvenţa cizelată a lui Apolo. Dorinţa lui de a reduce controversa ar putea fi motivul pentru care nu s-a întors la Corint, în ciuda cererii lui Pavel (1 Corinteni 16:12). El este menţionat ultima oară în Tit 3:13, când era într-o călătorie.

De la Luther încoace, Apolo a fost sugerat deseori ca fiind autorul Epistolei către evrei. Lucrul acesta este posibil, dacă a folosit exegeza alegorică din Alexandria, oraşul său natal, dar nu este nicidecum un fapt dovedit.

BIBLIOGRAFIE
H. W. Montefiore, A Commentary on the Epistle to the Hebrews, 1964, p. 9 ş.urm.; F. F. Bruce, New Testament History, 1969, p. 304 ş.urm.; idem, „Apollos in the NT", Ekklesiastikos Pharos 57, 1975, p. 354 ş.urm.

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: