argintar, topitorARGINTAR, TOPITOR. Rădăcina ebr. srp exprimă topirea, testarea şi purificarea metalelor, în special a metalelor preţioase cum sunt aurul şi argintul. Aceeaşi terminologie a fost folosită de Dumnezeu cu privire la testarea oamenilor (punerea oamenilor la încercare) şi cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu care este încercat şi testat. Un termen mai puţin comun pentru purificare a fost zqq. În lumea antică metalul brut era de obicei topit din nou pentru a îndepărta impurităţile şi pentru a turna piese de metal (unelte, arme, imagini, etc.). Metalul era încălzit în creuzete de lut (Proverbe 17:3; 27:21) în cuptoare sau pe vatră şi adesea erau folosite foale pentru a furniza aerul suplimentar necesar pentru a crea o temperatură mai ridicată.

Termenul ebr. sorep folosit cu referire la topitor sau cel care prelucrează metalul, este tradus adesea aurar. Pe vremea Judecătorilor, mama lui Mica a dat să-i fie turnată o statuie de argint (Judecători 17:4), iar mult mai târziu Isaia (40:19; 41:7; 46:6) şi Ieremia (10:8-9; 51:7) au descris plastic confecţionarea zadarnică a unor idoli de metal sau acoperiţi cu un strat metalic. David a pregătit aur şi argint rafinat pentru viitorul Templu de la Ierusalim (1 Cronici 28:18; 29:4); la repararea zidurilor Ierusalimului pe vremea lui Neemia au luat parte diferiţi meşteşugari care prelucrau metale (Neemia 3:8, 31-32).

Dumnezeu, ca un meşter topitor care caută metalul curat, ni se spune adesea că a pus la încercare sau că a testat (srp) inimile oamenilor. Vezi Judecători 7:4 (oamenii lui Ghedeon); Psalmul 17:3b; 26:2b; 66:10; 105:19; Isaia 48:10; Ieremia 9:7; Zaharia 13:9; Maleahi 3:2-3. Vezi de asemenea imaginile plastice din Psalmul 12:6 şi Proverbe 30:5 care se referă la Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru acest ultim concept, vezi şi 2 Samuel 22:31 (= Psalmul 18:30); Psalmul 119:140. Metalul purificat era folosit pentru turnare (cf. Proverbe 25:4). Dumnezeu a căutat să curăţească pe poporul Său de păcat aşa cum se scoate zgura şi impurităţile (Isaia 1:25), dar uneori nici chiar focul încins cu foale nu a fost suficient de fierbinte ca să facă lucrul acesta (Ieremia 6:29-30). Încercările sunt folosite uneori pentru a-i curăţi pe oameni şi cei înţelepţi se curăţesc singuri (Daniel 11:35; 12:10). O dată se face referire la vin (Isaia 25:6). (*ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI.)

BIBLIOGRAFIE
Cu privire la scenele egip. de prelucrare a metalelor, forme de turnat şi creuzete, vezi ANEP, p. 40, fig. 133-136; Singer, Holmyard şi Hali, A History of Technology, 1, 1954, p. 578, fig. 383 (folosirea foalelor). În general, vezi ibid., p. 577-584; R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, 6, 1958, p. 70-73,81-85; 8, 1964, p. 133 ş.urm., 170 ş.urm., 239 ş.urm.; 9, 1964, p. 67 ş.urm.; A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, 1962, cap. 11.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: