ArhipARHIP. „Tovarăş de luptă" al lui Pavel şi Timotei (Filimon 2); expresia lasă se se înţeleagă că ei au lucrat împreună anterior (cf. Filimon 2:25). Pavel i se adresează când se adresează şi lui Filimon şi Apfia într-un mod care sugerează că el ar fi putut fi fiul lor. Aceasta nu exclude nicidecum sugestiile anterioare (cf. Theodore of de Mopsuestia, ed. Swete, I, p. 311) bazate pe contextul din Coloseni 4:17, şi adoptate de Lightfoot şi Goodspeed, care au ajuns la concluzii diferite; ei spun că „lucrarea" la care trebuie să-l îndemne colosenii trebuia făcută în cetatea învecinată, Laodicea; contextul, însă, nu impune această interpretare şi s-ar putea să nici nu o sprijine. Chiar dacă el a predicat la Colose şi îndemnul este să extirpe erezia de acolo (cf. W. G. Rollins, JBL 78, 1959, p. 277 ş.urm.), este curios că i s-a cerut bisericii să-i comunice acest lucru. Şi mai dubioasă este sugestia lui J. Knox că Arhip a fost gazda bisericii din Colose, că a fost proprietarul lui Onisim şi că lui i se adresează în principal Epistola către Filimon. Expresia din Coloseni 4:17 implică primirea unei însărcinări şi cu greu ar putea fi interpretată ca o eliberare a lui Onisim. Nu se ştie exact care a fost natura lucrării sale, dar probabil că vechiul tovarăş de arme al lui Pavel, deşi continua să aibă legături cu biserica mamă, era angajat din nou în lucrarea misionară, însărcinarea solemnă nu implică delăsare din partea lui Arhip (cf. 2 Timotei 4:5). (*FILIMON, EPISTOLA CĂTRE.)

BIBLIOGRAFIE
J. Knox, Philemon among the Letters of Paul, 1960.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: