ArimateeaARIMATEEA. „O cetate a iudeilor", cetatea natală a lui *Iosif, în al cărui mormânt a fost pus trupul lui Isus (Matei 27:57; Marcu 15:43; Luca 23:51; Ioan 19:38). Cetatea a fost identificată de Eusebiu şi Ieronim cu *Rama sau Ramataim-Ţofim, locul de naştere a lui Samuel (1 Samuel 1:19). Probabil că este identică cu localitatea samanteană numită Ratamaim (1 Macabei 11:34) sau Ramathain (Josephus, Ant.13. 127), pe care Demetrius II a adăugat-o la teritoriul lui Ionatan. Ar putea fi oraşul modern Rentis, cca. 15 km NE de Lyda. Vezi K.W. Clark, „Arimathaea", în IDB.

J.W.M.
F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: