cădelniţăCĂDELNIŢĂ. În multe ritualuri exista un *altar dedicat special pentru arderea de tămâie. De obicei avea forma unui ceaun instalat pe un piedestal, având adesea formă conică, cum este „altarul tămâierii" (în ebr. miqteret, LXX thymiaterion, 2 Cronici 26:19; Ezechiel 8:11); la fel este tradus şi în Evrei 9:4 (B. F. Westcott, The Epistle to the Hebrews, 1903, p. 248-250). În Apocalipsa 8:3, 5 este folosit termenul libanotos. Substanţe aromate cum sunt tămâia sau răşina de cedru erau puse pe altar sau presărate pentru a produce un fum cu miros dulceag (BASOR 132, 1953, p. 46). Altare de tămâiere mici, făcute din piatră, având o cavitate concavă instalată pe picioare de piatră sunt găsite frecvent sau sunt zugrăvite în imaginile antice, de ex. altarul cu coarne de la Meghido. Pentru ilustraţii, vezi ANEP, p. 575-581, 626.

Unele cădelniţe erau portabile şi erau confecţionate din bronz (mahta, Levitic 10:1; 16:12; Numeri 16:6) sau aur (1 Împăraţi 7:50) şi în ele se puneau câţiva cărbuni aprinşi. Deşi în unele traduceri găsim „cădelniţă", în Ezra 1:9 (mahtap) poate fi vorba de un alt vas (în rom., „lighene de argint", n.tr.).

D.W.G.
D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: