cenuşăCENUŞĂ.

1. Ebr. eper. Acesta este termenul cel mai des folosit pentru a descrie praful de cenuşă. Termenul apare singur sau în combinaţie cu *sacul, ca simbol al jalei (2 Samuel 13:19; Estera 4:3; Isaia 58:5; Ieremia 6:26; Daniel 9:3). Simbolizează de asemenea lucruri sau idei fără valoare sau josnice (Psalmul 102:9; Isaia 44:20) şi în acest context este asociată cu *„pulberea", apar (Geneza 18:27; Iov 13:12; 30:19). Cuvântul apar, „pulbere" sau „praf” este tradus „cenuşă" în Numeri 19:17 şi 2 Împăraţi 23:4, unde se referă la cenuşa jertfei de ardere de tot pentru păcat şi, respectiv, la vasele păgâne.

2. Cuvântul ebr. desen, „grăsime" este tradus „cenuşă" când se referă la amestecul de grăsime pentru jertfă şi combustibilul folosit pentru arderea ei (Levitic 1:16; 6:10; 1 Împăraţi 13:3, 5). Este folosit de asemenea pentru a descrie cadavrele arse.

3. Termenul ebr. piah, „funingine", este tradus „cenuşă" când se referă la rămăşiţele din vatră pe care Moise le-a folosit pentru a aduce plaga vărsatului negru (Exod 9:8, 10).

4. Cuvântul gr. spodos este folosit în NT pentru cenuşa folosită pentru jelire (Matei 11:21; Luca 10:13) sau purificare (Evrei 9:13).

W.O.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: