Cuşan-RişeataimCUŞAN-RIŞEATAIM. Regele din Aram Naharaim (E Siriei - N Mesopotamiei) care a subjugat Israelul timp de 8 ani până când poporul a fost izbăvit de Otniel (Judecători 3:8-10). Atât versiunea ebr. cât şi cea gr. îl prezintă ca un nume propriu compus, neobişnuit şi necunoscut din alte surse. Au fost făcute diferite încercări de a identifica acest nume care ar putea fi înrudit cu Cuşan, un termen arhaic pentru madianiţi (Habacuc 3:7) care, fiind nomazi, au ajuns până în Siria (*ARAM), unde există un loc numit Qsnrm (Kushan-rom). Unii au încercat să-l identifice cu sirianul Irsu, care a domnit peste Egipt timp de 8 ani, în jurul anului 1200 î.Cr. VNES 13, 1954, p. 231-242). O interpretare antică a numelui, „Cuşan cel cu răutate îndoită" stă la baza vocalizării din TM, „Rişeataim"; cf. şi numele Kassit, Kassa-risat, sau numele etiopian *Cuş.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: