cutremur de pământCUTREMUR DE PĂMÂNT. Datorită structurii geologice, cutremurele de pământ au fost o a doua natură a *Palestinei. În scrierile biblice cutremurele sau fenomenele asociate cu acestea sunt relatate în diferite perioade şi sunt atestate în unele excavaţii (de ex. Y. Yadin, Hozor, 1975, p. 150-151); cutremure sunt menţionate la Mt. Sinai cu ocazia dării legii (Exod 19:18), în zilele lui Saul (1 Samuel 14:15), Ilie (1 Împăraţi 19:11), Ozia (Amos 1:1; Zaharia 14:5), Pavel şi Sila (Faptele Apostolilor 16:26). Un cutremur asociat cu fisurarea crustei pământului a nimicit pe Core şi tovarăşii săi (Numeri 16:31) şi un eveniment similar ar putea fi asociat cu distrugerea Sodomei şi Gomorei (vezi Amos 4:11). Cutremurul de la răstignire este descris în Matei 27:51 ş.urm. ca fiind însorit de manifestări miraculoase.

Există numeroase referiri la această formă groaznică de calamitate naturală: Judecători 5:4; Psalmul 18:7; 29:6; 97:4; 114:4; Ioel 2:10; 3:16; Amos 8:8; Naum 1:5; Habacuc 3:6; Zaharia 14:4; Apocalipsa 6:12; 8:5; 11:13; 16:18. Cutremurul a fost interpretat ca o judecată divină (Isaia 29:6; Ezechiel 38:19 ş.urm.). Cutremurele (ribu) sunt atestate şi în texte asiriene (Iraq 4, 1927, p. 186-189).

BIBLIOGRAFIE
Pentru o listă a cutremurelor din era creştină, vezi E. Huli, articolul „Earthquake" în HDB, 1, p. 634.

J.M.H.
D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: