ElhananELHANAN.

1. În 2 Samuel 21:19 citim că „Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim, din Betleem, l-a omorât pe Goliat din Gat". În schimb, în 1 Cronici 20:5 citim că „Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat". Numele personajelor şi cadrul întâmplării ar părea să indice că este vorba de acelaşi eveniment.

O soluţie ar fi să conchidem că în 2 Samuel avem un exemplu interesant care arată cât de uşor se pot strecura erori în text. Numele Iaare şi Iair sunt identice, cu excepţia faptului că ultimele două litere ebr. sunt inversate. Cuvântul ’oregim, în ebr. înseamnă „ţesători" şi a fost introdus prin copiere neatentă, repetând cuvântul ebr. tradus „ţesători" şi care apare mai jos în text. Cuvintele ebr. pentru „din Betleem" şi „Lahmi fratele", sunt atât de asemănătoare încât este aproape cert că unul provine din celălalt, printr-o eroare de copiere. De aceea, ar trebui să considerăm că 1 Cronici 20:5 este originalul şi redarea corectă. O altă soluţie ar fi să conchidem că în 1 Cronici 20:5 avem un caz de armonizare editorială, pentru a elimina discrepanţa aparentă dintre 2 Samuel 21:19 şi 1 Samuel 17:12 ş.urm., unde se spune că Goliat din Gat a fost omorât de către David. Dar, este posibil ca Elhanan să fi fost numele original al lui David.

2. În 2 Samuel 23:24 şi în 1 Cronici 11:26 Elhanan, fiul lui Dodo, este unul dintre vitejii lui David. Este vorba de o persoană diferită.

BIBLIOGRAFIE
J. Weingreen, From Bible to Mishna, 1976, p. 16 ş.urm., 139.

G.T.M.
F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: