EpafraEPAFRA. În Coloseni 1:7; 4:12; Filimon 23, unul dintre prietenii şi colaboratorii lui Pavel, numit de Pavel „tovarăş de slujbă" şi „tovarăş de închisoare". Numele este o abreviere a lui Epafrodit, dar probabil că Epafra nu trebuie confundat cu Epafrodit din Filipeni 2:25; 4:18 (cum face T. R. Glover, Paul of Tarsus, 1925, p. 179). Putem deduce că Epafra a evanghelizat cetăţile din valea Lycus, în Frigia, sub îndrumarea lui Pavel, în timpul lucrării acestuia în Efes; Epafra a înfiinţat bisericile din Colose, Hierapolis şi Laodicea. Mai târziu l-a vizitat pe Pavel în timp ce era în închisoare în Roma iar veştile despre starea bisericilor din valea Lycus l-au determinat pe Pavel să scrie Epistola către coloseni.

BIBLIOGRAFIE
J. B. Lightfoot, St. Paul‘s Epistle to the Colossians and Philemon, 1879, p. 29 ş.urm.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: