ghirgasiţiiGHIRGASIŢII. Un neam menţionat alături de urmaşii lui Canaan, în Geneza 10:16; 1 Cronici 1:14; făceau parte din populaţia foarte amestecată din Canaan care este descrisă în promisiunea originală dată lui Avraam (Geneza 15:21; cf. Neemia 9:8). Cu timpul ei au fost înfrânţi de Israel (Deuteronom 7:1; Iosua 3:10; 24:11). În Ugaritul din N Canaanului (secolele 14/13 î.Cr.), ghirgasiţii sunt atestaţi indirect prin două nume personale: grgs şi bn-grgs, adică, Ghirgas şi Ben-Ghirgas (referinţele sunt date de Gordon în Ugaritic Textbook, 3, 1965, p. 381, nr. 619). Ghirgasiţii biblici şi cei din Ugarit probabil că sunt diferiţi de un popor din Asia Mică numit Karkisa în analele hitite şi krks în cronicile egiptene.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: