HesbonHESBON (ebr. hesbon, „plan"). O cetate din Moab, cucerită de Sihon, regele amoriţilor, şi transformată în cetatea sa regală (Numeri 21:26). După înfrângerea lui de către israeliţi (21:21-24) cetatea a fost dată seminţiei lui Ruben (32:37), dar mai târziu a trecut în stăpânirea seminţiei lui Gad, al cărei teritoriu se învecina cu cel al lui Ruben şi a fost o cetate levitică (Iosua 21:39). Pe vremea lui Isaia şi Ieremia, la apogeul prosperităţii sale, cetatea se afla din nou în mâinile moabiţilor (Isaia 15:4; Ieremia 48:2 etc.), dar pe vremea lui Alexandru Iannaeus era iarăşi în mâinile lui Israel (Josephus, Ant. 13. 397). Vestigiile unor bazine vechi şi ale unor conducte pot fi văzute într-un braţ al râului Wadi Hesban care curge pe lângă oraş (cf. Cântarea Cântărilor 7:4).

Excavaţii făcute începând din 1968 la Tell Hesban au scos la lumină clădiri din Epoca Fierului, cca. 1200 î.Cr., dar nu au fost găsite urme din Epoca Bronzului care să poată fi asociate cu Sihon. Totuşi, în apropiere există câteva aşezări din Epoca Târzie a Bronzului.

BIBLIOGRAFIE
L. T. Geraty, Ann. Department of Antiquities of Jordan 20, 1975, p. 47-56.

M.A.M.
A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: