HiramHIRAM. Regele *Tirului, contemporan cu David şi Solomon; a domnit între 979/8 - 945/4 î.Cr. (potrivit lui Albright, 969-936 î.Cr.).

a. Numele

Ebr. Hiram (Samuel şi Împăraţi); Hirom (1 Împăraţi 5:10, 18; LXX, H(e)iram; Huram (Cronici) este un nume fenician care s-ar putea să fie echivalent cu Ahiram (Numeri 26:38) sau o abreviere a acestui nume care înseamnă „fratele meu este (zeul) înălţat", la fel cum Hiel apare în loc de Ahiel (1 Împăraţi 16:34). Hiram sau Huram-(abi) a fost de asemenea numele meşteşugarului principal din Tir, căsătorit cu o femeie din Neftali (1 Împăraţi 7:13 ş.urm.) sau Dan (2 Cronici 2:13) şi care a fost trimis de regele Hiram ca să-l ajute pe Solomon.

b. Relaţiile cu Iuda

Hiram a fost un mare admirator al lui David (1 Împăraţi 5:1) şi a trimis materiale şi meşteşugari ca să ajute la construirea palatului său din Ierusalim (2 Samuel 5:11; 1 Cronici 14:1). La urcarea lui Solomon pe tron Hiram a trimis ambasadori ca să stabilească noi contacte care au dus la un tratat comercial prin care el a furnizat lemn din Liban şi meşteşugari pentru construirea Templului din Ierusalim, iar în schimb Solomon a plătit anual grâu şi ulei fin (1 Împăraţi 5:2-11) de care duceau lipsă cetăţile feniciene. Plăţi suplimentare în orz şi vin se pare că au fost necesare pentru întreţinerea lucrătorilor din Tir, între care erau doi meşteri familiari cu vopsirea şi prelucrarea materialelor şi care au fost trimişi să-i instruiască pe israeliţi (2 Cronici 2:3-7).

Douăzeci de ani mai târziu, după terminarea construirii Templului, Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de sate din Galilea, probabil în apropiere de Tir, şi a primit în schimb 120 de talanţi de aur (1 Împăraţi 9:10-14). Asemenea tratate de ajustare a graniţelor dintre state sunt cunoscute din acorduri siriene mai vechi (de ex. Alalah). Aceste tratate, care erau concepute pentru beneficiul economic al ambelor părţi, au fost însoţite de operaţiuni comerciale în care *corăbiile maritime ale lui Solomon s-au alăturat flotei lui Hiram pentru a importa aur, argint şi diferite rarităţi, printre care şi maimuţe (1 Împăraţi 10:22; 2 Cronici 9:21). Corăbiile care au plecat de la Eţion-Gheber spre *Ofir au fost însoţite de navigatori cu experienţă oferiţi de Hiram (1 Împăraţi 9:26-28; 2 Cronici 8:17-18). Expansiunea comercială a *Feniciei pe vremea lui Hiram a inclus colonii din Africa de N şi Spania.

c. Domnia lui Hiram

În afară de VT, domnia lui Hiram este relatată şi de Josephus (Ant. 8:50-54; Contra Apionem 1. 17 ş.urm.), pe baza istoriei lui Menander şi Dius. Potrivit acestei surse, Hiram (LXX Chiram, gr. Heiramos, Heiromos) a fost fiul lui Abi-Baal, a domnit 34 de ani şi a murit la vârsta de 53 de ani. Construirea Templului din Ierusalim a început în al 11-lea an al său, adică, al 4-lea an al lui Solomon (1 Împăraţi 6:1). Hiram a purtat război cu Ciprul pentru a impune plata tributului şi a fortificat insula Tirului, unde a construit temple pentru Astarte-Melqart (mai târziu Hercule) şi a înfrumuseţat templele mai vechi.

Josephus, la fel ca şi Eupolemos şi Alexandru Polyhistor, redă scrisorile, despre care se spune că au fost păstrate în arhivele statului de la Tir, şi care au circulat între Hiram şi Solomon cu privire la construirea Templului. Josephus spune de asemenea că cei doi regi s-au angajat într-un schimb de ghicitori până când Solomon a fost înfrânt de un tânăr din Tir numit Abdemon. Clement din Alexandria şi Tatian afirmă că o fiică a lui Hiram s-a căsătorit cu Solomon; vezi afirmaţia că între soţiile lui Solomon existau şi sidoniene (1 Împăraţi 11:1-2).

BIBLIOGRAFIE
CAH, 3, 1978.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: