semneSEMNE. Diversitatea „semnelor" menţionate în Biblie se reflectă în numărul diferitelor cuvinte ebraice şi greceşti care sunt folosite pentru a le descrie.

1. Diversele forme verbale ce pot fi întâlnite corespund verbului engl. „to mark" în sensul de „a lua în considerare" (Psalmul 48:13), „a acorda atenţie la" (Psalmul 37:37), „a examina atent cu o privire insistentă şi aţintită (1 Samuel 1:12), „a observa atent" (Luca 14:7), etc. Cu sensul de „a face un semn", Isaia se referă la lemnarul care trage o linie cu creionul şi compasul (44:13), în timp ce Ieremia vorbeşte despre păcatele lui Iuda ca fiind scrise fără a putea fi şterse, asemenea unei pete pe o haină, ce nu poate fi scoasă nici cu săpun şi nici cu leşie (2:22).

2. Prima folosire izbitoare a termenului sub forma substantivală se găseşte în Geneza 4:15. Aici este vorba de o traducere a termenului ebr. ’ot, ce descrie semnul de pe fruntea lui Cain. În VT ’ot înseamnă de obicei „semn", semnificând însă şi „semne" (drept garanţii ale unor preziceri; n.tr.) (1 Samuel 10:7, 9), „simboluri" (Isaia 8:18), „minuni" (Exod 7:3). În orice caz, la baza multora din aceste întrebuinţări diferite se află ideea comună de „garanţie", ca de ex. a binelui (Psalmul 86:17), a prezenţei lui Dumnezeu (Exod 4:8 ş.urm.), şi a legământului (Geneza 9:12-13, 17). De unde ’ot, atunci când este folosit cu referire la semnul de pe fruntea lui Cain, trebuie înţeles prin prisma unui semn, a unei garanţii sau a unui simbol al protecţiei Domnului ce avea să-l apere de răzbunare. Dacă acest lucru este corect, atunci ’ot ar putea semnifica un simbol al vreunui gen de legământ prin care Dumnezeu a promis să-l protejeze pe Cain (Geneza 4:15).

3. „Semn" în sensul de „ţintă" este traducerea termenului ebraic mattara, (1 Samuel 20:20). Iov se plânge că Dumnezeu l-a făcut o ţintă în care îşi îndreaptă săgeţile (16:12; cf. Plângerile 3:12).

4. În Ezechiel 9:4, 6 cuvântul ebraic taw este tradus cu sensul de „semn". Acesta este semnul care este pus pe fruntea celui neprihănit, semn care era o atestare a faptului că cei care îl purtau erau din poporul Domnului (cf. Iov 31:35, VR, unde taw este tradus „iscălitură"), erau deosebiţi de cei idolatri şi erau de aceea exceptaţi de la judecată datorită protecţiei Domnului. Aici „semn" ar putea avea semnificaţia de „pecete" (cf. Apocalipsa 7:3; 14:1; 22:4).

5. Un alt cuvânt care este tradus „semne" (în vers. Conulescu „slove"; n.trad.) apare doar o singură dată în Biblie: qa,aqa,a. Etimologia lui este obscură, însă în Levitic 19:28 el se referă probabil la semne de tatuaj pe care alături de „tăieturi în carne" (adică „incizii") pe care israeliţii nu aveau voie să şi le facă. Interzicerea lor arată probabil faptul că ele au legături cu practicile păgâne sau magice.

6. În binecunoscuta metaforă paulină „înaintarea cu hotărâre spre semn" (skopos) pentru a câştiga premiul (Filipeni 3:14, VA) „semn" (în vers.Cornilescu „ţintă"; n.tr.) semnifică „ţelul" (VSR). Apostolul foloseşte aici limbajul de la curse pentru a descrie intensitatea cu care se concentrează asupra câştigării - onoarea de a fi chemat de Dumnezeu în Cristos.

7. Următorul cuvânt grecesc, stigma, tradus „semne" este un cuvânt care a intrat în limba eng. fără a fi supus la nici o modificare. Asemenea lui skopos, el apare doar o singură dată (Galateni 6:17). Rădăcina cuvântului înseamnă „a perfora", însă Pavel foloseşte probabil cuvântul cu sensul de semne de tatuaj sau făcute cu fierul înroşit, cu care proprietarii de sclavi îşi marcau sclavii în scopul identificării. Pavel era mândru de a fi sclavul înlănţuit al lui Cristos (cf. Romani 1:1, RVmg); pentru el nici un stigmat nu poate fi pus alături de semnele lui Cristos cu care el fusese stigmatizat (Galateni 6:17) în cursul lucrării lui creştine (2 Corinteni 11:23-27).

8. Ultimul cuvânt, charagma (Apocalipsa 13:16), aminteşte de termenul ebraic taw din Ezechiel 9:4, 6, circumstanţele sunt însă inverse. În Apocalipsa 13:16 este vorba despre „semnul fiarei", purtat de adepţii lui Anticrist care este întruchiparea apostaziei. Fie că este o desemnare literală sau una morală, acest „semn" se poate să fi simbolizat o travestire a „peceţii" lui Dumnezeu care este asupra creştinilor.

J.G.S.S.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: