ŞareţerŞAREŢER.

1. Un frate al lui Adramelec care împreună cu el l-a omorât pe tatăl lor Sanherib în 681 î.Cr. (2 Împăraţi 19:37; Isaia 37:38). Numele lui este cunoscut numai din referinţa aceasta şi este probabil o abreviere a numelui asiro-bab. sar-usur, „El l-a protejat pe rege", în mod normal având prefixul numelui unui zeu. Prin referinţa la Nergilus în scrierile lui Abidenus despre acelaş eveniment, a fost propus Nergal-Şarezer. Johns a considerat numele o corupere a termenului Sar-eţir-Assur, numele cunoscut al unui fiu al lui Sanherib. Ca o alternativă o altă posibilitate ar fi referirea la Nabu-sar-usur, guvernatorul cetăţii Marqasi şi eponim al anului 682 î.Cr.

2. Un contemporan al lui Zaharia, care a întrebat dacă trebuie să se continue postul în cinstea aniversării distrugerii Templului (Zaharia 7:2). Pentru că textul este dificil (vezi VRmg.) s-a sugerat că, probabil „oamenii din Betel" implică faptul că numele întreg era numele Belşaţar (bab. Bel-sar-usur) sau Betel-Şareţer.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: