şcoalăŞCOALĂ.

I. În Vechiul Testament

Din vremurile cele mai vechi în Orientul Apropiat antic, şcolile au fost folosite pentru instruire regulată în citire şi scriere. Printre evrei lui Moise, care a învăţat în Egipt (Faptele Apostolilor 7:22), i s-a poruncit să-i înveţe pe oameni legea (Deuteronom 4:10) (Levitic 10:11). Acest lucru a fost efectuat prin repetiţie şi exemplu (Deuteronom 11:19), citire în public (Deuteronom 31:10-13), şi folosirea cântecelor compuse în mod special pentru acele scopuri (v. 19). Părinţii erau responsabili de educaţia copiilor lor (Geneza 18:19; Deuteronom 6:7).

O dată cu stabilirea sanctuarelor locale şi a Templului, bărbaţii tineri erau fără îndoială învăţaţi de proroci (1 Samuel 10:11-13; 2 Împăraţi 4:1), şi printre alte materii se preda şi scrisul şi citirea (Judecători 8:14; Isaia 10:19). Alfabetul era predat prin repetiţie (Isaia 28:10, „învăţătură după învăţătură... s după ş, q după q..."), însă majoritatea subiectelor erau predate oral în întrebări şi răspunsuri (Maleahi 2:12, VA „învăţător şi şcolar", lit. cel ce pune întrebări şi cel ce răspunde, se poate, totuşi, referi la gărzi).

Elevii (limmudim, în VA ucenici) erau învăţaţi de către proroci (Isaia 8:16; 50:4; 54:13), şi la fel cu regii (de. ex. 2 Samuel 12:1-7). Nu există referinţe directe în VT la clădiri speciale pentru şcoală, însă în introducerea în cca. 75 î.Cr. în Iuda de către Simon ben-Şeta a educaţiei: elementare obligatorii pentru copii de vârstele 6-16, indică existenţa în trecut a acestor şcoli de pe vremea celui de-al doilea Templu, 1 Cronici 25:8 se referă la şcolari (talmid) de pe vremea primului Templu.

*Educaţia a avut un rol important în influenţa culturală a Mesopotamiei din mileniul al treilea, şi se pare că textele şcolare precum şi materiale predate au fi fost copiate în Anatolia, Siria (*UGARIT, *MARI) şi chiar şi în Palestina (*MEGHIDO). Pentru educaţia mesopotamiană şi rolul pe care l-au avut cărturarii şi logofeţii, vezi S.N. Kramer, The Sumerians, 1963, p. 229-248; iar referitor la educaţia în Egipt, vezi R.J. Wuliams, JAOS 92, 1972, p. 214-222.

D.J.W.

II. În Noul Testament

În NT nu există nici o urmă de şcoli pentru copiii evrei. Se pare că locul de instruire elementară era acasă. Sinagoga era centrul de instruire religioasă cu învăţătura în mâna cărturarilor (Matei 7:29; Luca 4:16-32; Faptele Apostolilor 19:9). Cuvântul „şcoală" apare numai într-un singur context al NT (Faptele Apostolilor 19:9; VA; VSR, „sală"). Nu există nimic care să indice dacă „şcoala lui Tiranus" era destinată învăţăturii elementare (anii 6-14) îi pregătea pe elevi în subiecte avansate ale materiei predate în şcolile greceşti cum ar fi, filozofia, literatura şi retorica (anii 14-18) un adaos apusean la Faptele Apostolilor 19:9 spune: „de la ora a cincea până la ora a zecea". Tiranus putea să predea de la orele 11 dimineaţa. Instruirea începea la răsăritul soarelui, o dată, cu obligaţiile chemării lui Pavel (Faptele Apostolilor 18:3). El folosea după-amiezile pentru a preda în casa şcolii. (*EDUCAŢIE.)

E.M.B.

Şear-Iaşub

ŞEAR-IAŞUB. Un nume simbolic („o rămăşiţă se va întoarce") dat unuia dintre fiii lui Isaia pentru a exprima adevărul că după judecată Dumnezeu va scăpa o rămăşiţă (de.ex. Isaia 1:9). Când Isaia a mers la Ahaz, Şear-Iaşub l-a însoţit ca un semn că naţiunea, chiar în acele timpuri întunecoase, nu va pieri în întregime (Isaia 7:3).

E.J.Y.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: