TemaTEMA. Numele (ebr. tema’) fiului şi urmaşilor lui Ismael (Geneza 25:15; 1 Cronici 1:30) şi al ţinutului în care locuiau (Iov 6:19). Este menţionat alături de Dedan şi Buz, ca un loc îndepărtat (Ieremia 25:23) şi ca o oază în deşert pe un drum comercial de importanţă majoră din Arabia (Isaia 21:14). Stela aramaică din secolul al 5-lea î.Cr. găsită în ruinele de la Taima la circa 400 km NNV de Medina în NV Arabiei. Cetatea este numită astfel (bab. Tema’) în documente care descriu ocuparea ei de către Nabonid în timpul exilului său (AS 8, 1958, p. 80; ANET, p. 562).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: