TemanTEMAN. Nepotul lui Esau (Geneza 36:11; 1 Cronici 1:36), care a dat probabil numele său districtului, oraşului sau tribului cu acelaşi nume din N Edomului (Ieremia 49:20; Ezechiel 25:13; Amos 1:12). Locuitorii erau renumiţi pentru înţelepciunea lor (Ieremia 49:7; Obadia 8 ş.urm.). Elifaz din Teman a fost unul dintre mângâietorii lui Iov (Iov 2:11, etc.). O căpetenie (‘allup) din Teman (teman) este menţionată alături de căpeteniile din Edom (Geneza 36:15, 42; 1 Cronici 1:53) iar Huşam a fost unul dintre primii domnitori (Geneza 36:14). Prorocii includ Temanul alături de cetăţile edomite care aveau să fie nimicite (Ieremia 49:20; Ezechiel 25:13; Amos 1:12; Obadiab 9). În vedenia sa, Habacuc L-a văzut pe Dumnezeu Cel Sfânt venind din Teman (Habacuc 3:3).

N. Glueck (The Other Side of Jordan, 1940, p. 25-26) l-a identificat cu Tawilan, care a fost excavat de atunci încoace şi a scos la lumină un oraş edomit mare din secolul al 8-lea până în al 6-lea î.Cr. (RB 76, 1969, p. 386 ş.urm.). R. de Vaux a argumentat că numele a indicat S Edomului (RB 77, 1969, p. 379-385).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: