TeudaTEUDA.

1. În Faptele Apostolilor 5:36 un impostor (poate un pretendent la titlul de Mesia) care a adunat în jurul anului 6 d.Cr. un grup de 400 de oameni, dar a fost omorât şi urmaşii săi s-au împrăştiat. Activitatea lui probabil că a fost una dintre numeroasele răscoale care au izbucnit în Iudea după moartea lui Irod în anul 4 î.Cr. Origen (Contra Celsum, 1.57) spune că s-a ridicat „înainte de naşterea lui Isus", dar aceasta s-ar putea să fie doar o deducţie din acest pasaj, în care Gamaliel spune că răscoala lui a avut loc înainte de cea a lui *Iuda.

2. În scrierile lui Josephus (Ant. 20.97-99) este un magician care a dus pe mulţi dintre urmaşii săi la Iordan, promiţându-le că apele râului se vor despica la porunca lui, aşa încât să poată traversa râul pe uscat. Au fost atacaţi de cavaleria trimisă împotriva lor de procuratorul Fadus (cca. 44-46 d.Cr.), iar capul lui Teuda a fost dus la Ierusalim.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: