TirhacaTIRHACA. Faraonul Taharca din dinastia 25 („etiopiană") din Egipt; el a domnit 26 de ani, cca. 690-664 î.Cr. Se pare că 2 Împăraţi 19:9 (= Isaia 37:9) sugerează că Tirhaca a condus forţele egiptene pe care *Sanherib a trebuit să le înfrângă la *Elteche în 701 î.Cr. în timp ce îl ataca pe regele Ezechia din Iuda. Dacă este aşa, Tirhaca era pe vremea aceea doar comandant de armată şi a ajuns rege abia peste 11 ani. Epitetul „regele Etiopiei" este preluat din sursa folosită în Isaia şi 2 Împăraţi şi datează din anul 690 î.Cr. sau mai târziu. O altă părere, potrivit căreia Sanherib a invadat Palestina la începutul domniei lui Tirhaca (cca. 688 î.Cr.?) ne cere să facem două presupuneri majore: o a doua campanie a lui Sanherib în Palestina, campanie necunoscută din alte surse, şi combinarea celor două campanii într-una singură de către istoricii VT; vezi referinţele din W. F. Albright, BASOR 130, 1953, p. 8-9. Teoria lui M. F. L. Macadam (Temples of Kawa, 1, 1949, p. 18-20) potrivit căreia Tirhaca s-a născut în anul 708 î.Cr. şi prin urmare nu putea comanda trupele în anul 701 î.Cr. nu este necesară şi pot fi ridicate alte obiecţii la adresa ei; vezi J. Leclant şi J. Yoyotte, Bulletin de l’Institut Francais d’Archéologie Orientale 51, 1952, p. 17-27; K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, 1972, p. 383-386, cf. p. 154 ş.urm., 164 ş.urm.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: