TobTOB. Numele unei cetăţi aramaice şi al unui principat aflat la N de Galaad, menţionat în legătură cu Iefta şi David (Judecători 11:3; 2 Samuel 10:6); districtul menţionat în 1 Macabei 5:13 probabil că este identic cu cel de mai sus. Localizarea probabilă a cetăţii este al-Taiyiba (păstrând numele antic), la vreo 20 km ENE de Ramot din Galaad. Cu privire la istorie, vezi B. Mazar, BA 25, 1962, p. 98-120.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: