TobiaTOBIA.

1. Unul dintre principalii oponenţi ai lui *Neemia, Tobia este descris de el ca şi „slujitorul amonit" (Neemia 2:10). Este posibil ca „Slujitorul" să fie un titlu onorabil pentru un înalt demnitar persan; „amonit" s-ar putea referi la originea lui, deşi se pare că el era cel puţin pe jumătate evreu, întrucât numele lui înseamnă „Iahve este bun", iar fiul său se numea Iohanan („Iahve este milostiv"; Neemia 6:18), şi a avut mulţi prieteni importanţi printre evrei (6:18 ş.urm.; 13:4 ş.urm.). Unii au considerat că el a fost guvernatorul persan al provinciei Amon sau chiar guvernatorul Ierusalimului până la sosirea lui Neemia (cf. Neemia 5:15), dar asocierea lui cu Sanbalat, guvernatorul Samariei (4:7; 6:1) sugerează că el a fost adjunctul lui Sanbalat. Nu se ştie precis dacă Tobia a avut vreo legătură cu familia renumită a Tobiazilor, care în sec. al 3-lea î.Cr. au domnit peste o mare parte a ţinutului Amon, din fortăreaţa lor din ’Araq el-Amir, la 20 km NV de Hesbon, şi a fost una dintre cele mai influente familii pro-greceşti din Ierusalim (Josephus, Ant. 12. 160-236). Inscripţia de la ’Araq el-Amir menţionează un Tobia despre care se crede că a trăit în sec. al 2-lea î.Cr.

2. Numele unui clan care nu a putut să-şi dovedească originea israelită autentică pe vremea întoarcerii din exil în secolul al 6-lea (Ezra 2:60; Neemia 7:62; 1 Ezdra 5:37). *Tobia din Zaharia 6:10,14, un nobil de frunte din Ierusalim, cca. 520 î.Cr. se poate să fi făcut parte din familia Tobia.

BIBLIOGRAFIE
B. Mazar, IEJ 7, 1957, p. 137-145, 229-238; C. C. McCrown, BA 20, 1957, p. 63-76; P. W. Lapp, BASOR 171, 1963, p. 8-39.

D.J.A.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: