Tofet (Topheth)TOFET (TOPHETH). Aceasta a fost o „înălţime" în valea *Hinoam, în apropiere de Ierusalim, unde erau jertfiţi copii în foc zeului *Moloh. Iosia a pângărit acest altar idolatru (2 Împăraţi 23:10) şi Ieremia a prorocit că locul acesta va fi folosit ca cimitir (Ieremia 7:32 ş.urm.). Se pare că rădăcina substantivului este tot din aramaică sau arabă şi înseamnă „cuptor", „vatră". Vocalele sunt luate în mod artificial de la substantivul ebr. boset, „ruşine".

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: