BasanBASAN. O regiune la E de Iordan, situată la N de Galaad, de care era despărţită prin râul Iarmuc. Fertilitatea regiunii era renumită; vezi Psalmul 22:12; Ezechiel 39:18; Amos 4:1; şi Isaia 2:13; Ieremia 50:19; Ezechiel 27:5-6. Numele, scris aproape întotdeauna cu articol (ha-bbasan), a avut diferite înţelesuri. În sensul larg al cuvântului, se considera că regiunea se întinde spre N până la Mt. Hermon iar la E până la *Saleca; în sensul mai îngust al cuvântului, se referea la regiunea numită în zilele noastre en-Nuqra. Includea cetăţile *Aştarot, *Golan şi *Edrei, şi regiunile *Argob şi *Havot-Iair. Pe vremea cuceririi de către israeliţi, Basanul era sub stăpânirea lui Og, care avea capitala la Aştarot. El a fost înfrânt de israeliţi la Edrei (Deuteronom 1:4; 3:1-3) şi teritoriul a căzut la împărţeală seminţiei lui Manase. A făcut parte din teritoriile stăpânite de David şi Solomon, fiind încadrat în al şaselea district administrativ al lui Solomon (1 Împăraţi 4:13). A fost pierdut în timpul războaielor siriene, dar a fost recucerit de Ieroboam II (2 Împăraţi 14:25), doar pentru a fi luat apoi de Tiglat-Pileser III (2 Împăraţi 15:29), după care a făcut parte pe rând din Imperiul Asirian, cel Babilonian şi cel Persan. În timpul perşilor a coincis în general cu districtul Qarnaim, iar în perioada grecilor cu districtul Batanaea.

BIBLIOGRAFIE
G. A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land, 1904, p. 542,548-553,575 ş.urm.; F. M. Abel, Géographie de la Palestine, 1, 1933, p. 274 ş.urm.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: