HormaHORMA (ebr. hormah). Un oraş important din Negheb, fosta cetate canaanită Ţefat (distrusă de tribul lui Iuda şi Simeon, Judecători 1:17); regele cetăţii este menţionat alături de cei înfrânţi de Iosua (Iosua 12:14). Numele israelit, „sacru", ne aduce aminte de jertfirea oraşului cucerit ca urmare a unui jurământ naţional făcut după o înfrângere anterioară (Numeri 21:1-3); nu există nici o legătură clară cu Numeri 14:45, deşi traducerea VA foloseşte Symmachus, Vulg., et. al pentru a înlocui „calea Atharim," cu „calea iscoadelor" (vezi BDB, s. v. Atharim).

Este cert că poate fi stabilită o legătură între Horma şi *Arad, dar cele două localităţi nu sunt identice; cf. Iosua 12:14; Judecători 1:16 ş.urm. Succesiunea din Iosua 15:30 ş.urm.; 19:4 ş.urm. sugerează că a fost în partea de N a teritoriului lui Simeon, către Ţiclag; W. F. Albright a propus Tell es-Sheri’ah întrucât era singurul loc din această zonă în care existau urme numeroase din Epoca Târzie a Bronzului (BASOR 15, 1924). Numeri 14:45 şi Deuteronom 1:44 indică o localizare mai spre S, la limita urmăririi canaaniţilor spre Cadeş. J. Garstang a sugerat Tell el-Milh (Tel Malhata), la 22 km E de Beer-Şeba (vezi şi S. Talmon, IEJ 15, 1965, p. 239; M. Kochavi, RB 79, 1972, p. 543 ş.urm.; compară cu EAEHL, p. 771); în prezent se pare că acesta a fost oraşul canaanit Arad (LOB, p. 185). Excavaţii recente la Kh. el-Mesas (Tel Masos) şi în apropiere, la 6 km spre V, au scos la lumină o aşezare israelită întinsă şi fortificaţii din Epoca Mijlocie a Bronzului către S; s-ar putea ca aceasta să fie cea mai probabilă localizare a cetăţii Horma (Y. Aharoni, IEJ 22, 1972, p. 243; BA 39, 1976, p. 66-76).

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: