behemotBEHEMOT. Din punct de vedere morfologic este pluralul cuvântului ebr. behema, care apare de nouă ori în VT (Deuteronom 32:24; Iov 12:7; 40:15; Psalmul 49:12,20; 50:10; 73:22; Ieremia 12:4; Habacuc 2:17) şi în toate cazurile, cu o singură excepţie, se pare că sensul avut în vedere este acela de „fiare", „animale" sau „vite". În Iov 40:15 însă, referirea din versetele care urmează sugerează un anumit animal, şi de obicei se consideră că forma de plural în cazul acesta are rol de întărire, „fiară mare" şi ea se referă la hipopotam, care se potriveşte cel mai bine descrierii. S-a sugerat că ar deriva de la un cuvânt egiptean ipotetic p’.ih.mw, „boul de apă", dar faptul că egiptenii aveau alte cuvinte care să descrie hipopotamul face ca ipoteza să fie improbabilă. Deşi au fost emise şi alte teorii, identificarea cu hipopotamul poate fi acceptată cu titlu de probă la nivelul actual de cunoştinţe. LXX redă cuvântul de aici prin ktenos. (*FIARĂ.)

BIBLIOGRAFIE
S. R. Driver şi G. B. Gray, The Book of Job, ICC, 1921, 1, p. 351-358; KB, p. 111; pentru o altă teorie, vezi G. R. Driver în Z. V. Togan (ed.), Proceedings of the Twenty-Second Congress of Orientalists... Istanbul... 1951, 2, 1957, p. 113; G. S. Cansdale, Animals of Bible Lands, 1970, p. 100; J. V. Kinnier Wilson, VT 25, 1975, p. 1-14.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: