CapadociaCAPADOCIA. Regiune de podiş, în jur de 900 m, situat în E Asiei Mici, mărginit la S de lanţul Mt. Taurus, la E de Eufrat şi la N de Pont, dar delimitarea exactă este vagă. A fost constituită ca provincie romană de către Tiberius, 17 d.Cr., în urma morţii lui Arhelau. În anul 70 d.Cr., Vespasian a unit-o cu Armenia Mică formând una dintre fortăreţele de frontieră importante din imperiu. Sub stăpânirea împăraţilor de mai târziu, în special a lui Traian, mărimea şi importanţa provinciei a crescut considerabil. Producea un număr mare de oi şi cai. Drumul comercial dintre Asia Centrală şi porturile de la Marea Neagră trecea pe aici şi avea acces uşor dinspre Tars, prin Porţile Ciliciei. Evrei din Capadocia au fost prezenţi la Ierusalim în ziua *Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2:9). Unii dintre creştinii împrăştiaţi printre neamuri (Diaspora) cărora le-a scris Petru trăiau în Capadocia (1 Petru 1:1).

J.W.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: