fântână (1)FÂNTÂNĂ (1). Datorită structurii sale geologice Palestina este o ţară cu multe izvoare, aşa cum li s-a spus israeliţilor încă înainte de a se stabili acolo (Deuteronom 8:7). Ca rezultat al acestui fapt mai multe cuvinte ebr. au fost folosite în mod obişnuit pentru a reda cuvintele traduse „fântână" sau „izvor".

1. ‘ayin, „izvor, fântână", cel mai des întâlnit cuvânt (de ex. Geneza 16:7), este bine cunoscut din faptul că în forma sa prescurtată apare în numele multor locuri. Cuvântul înrudit din limba arabă este familiar în zilele noastre, cum este *Ain es-Sultan, izvorul lângă care s-a aflat cetatea *Ierihon. Cuvântul apare într-o formă modificată ca numele unor locuri, Ainon sau Enon, unde boteza Ioan (Ioan 3:23). Uneori este tradus *”izvor" (de ex. Geneza 24:13).

2. ma’yan, „loc cu izvoare", este o variantă a sensului 1. şi este tradus atât „fântână" (de ex. Geneza 7:11) cât şi „izvor" (de ex. Psalmul 87:7).

3. mabbua, „izvor", de la naba’, „a curge, a face spume", este tradus atât „fântână" (de ex. Eclesiastul 12:6) cât şi „izvor" (de ex. Isaia 35:7).

4. maqor. Acest cuvânt este folosit uneori în sens figurat, de ex. „viaţă" (Psalmul 36:9) sau într-un sens fiziologic (de ex. Levitic 20:18) şi este tradus atât „fântână" (de ex. Psalmul 36:9) cât şi „izvor" (de ex. Proverbe 25:26).

5. mosa’, „loc de plecare", derivă de la yasa’, „a ieşi", şi uneori este tradus „izvor" (de ex. 2 Împăraţi 2:21).

6. gal înseamnă de obicei „movilă" (de ex. Geneza 31:46), dar în Cântarea Cântărilor 4:12 este tradus „izvor" (în unele traduceri (VSR), „grădină").

7. gulla, „lighean, vas", este tradus „izvor" în Iosua 15:19 şi Judecători 1:15.

8. ‘aseda, „temelie", „coasta (muntelui)" este întâlnit numai la plural şi este tradus uneori „izvor" (Deuteronom 4:49; Iosua 10:40; 12:8) şi de trei ori este tratat ca şi parte a numelui unui loc, Aşdot-Pisga (Deuteronom 3:17; Iosua 12:3; 13:20). În alte traduceri este redat „coasta muntelui Pisga".

9. bor, „cisternă, fântână, puţ", în Ieremia 6:7, unde Ketib dă naştere la bawir, iar Qere dă naştere la bayir, care sunt traduse „fântână" sau „izvor".

10. hay, „viu", în Geneza 26:19 „ape vii" este tradus „apă de izvor".

11. nebek este un cuvânt care apare numai o singură dată, în expresia nibeke-yam, în Iov 38:16, unde este tradus „izvoarele mării".

În NT cuvântul gr. principal pentru „izvor", „fântână" este pege (de ex. Apocalipsa 7:17 etc.; cf. Marcu 5:29; Ioan 4:6), un cuvânt care în LXX este folosit în cele mai multe cazuri ca un corespondent al termenului ebr. ‘ayin.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: