guvernatorGUVERNATOR.

I. În Vechiul Testament

Întrucât Israelul, în tot cursul istoriei sale, a fost implicat direct sau indirect în mai multe civilizaţii, fiecare dintre acestea având un sistem constituţional distinct şi titluri specifice pentru persoanele care deţineau autoritatea, nu este surprinzător să întâlnim o diversitate de termeni ebr. care sunt traduşi „guvernator", „căpătenie", „domnitor". Aceşti termeni pot fi clasificaţi în felul următor:

a. Termeni specializaţi

Dintre aceşti termeni, cel mai des întâlnit este ebr. peha (cf. asir. pahatu), care înseamnă conducător al unui district aflat sub stăpânirea unui rege; de ex. un guvernator provincial asirian (Isaia 36:9), guvernatori caldeeni sau persani (Ezechiel 23:6, 23; Estera 3:12; 8:9), persanul Tattenai (Ezra 5:3; 6:6), a cărui satrapie includea Palestina, Fenicia şi Egiptul; Neemia şi Zorobabel, în calitate de guvernatori ai lui Iuda (Neemia 5:14; Ezra 6:7). Acesta din urmă a fost numit şi Tirşata (Ezra 2:63; Neemia 7:65, 70), forma ebr. a ţinui titlu persan (din Avestan tarshata, „care primeşte închinare").

b. Termeni generali

Există alte nouă cuvinte ebr. care indică autoritatea în diferite sfere, ‘allup (de ex. Zaharia 9:7, se referă la guvernatorii lui Iuda), mosel (Geneza 45:26, despre Iosif în Egipt) şi sallit (Geneza 42:6, tot despre Iosif) sunt termeni cu o sferă mai largă; ceilalţi sunt folosiri cu un sens mai specific: paqid („supraveghetor", Ieremia 20:1, cu referire la un preot; cf. Geneza 41:34, cu referire la slujbaşii egipteni), hoqeq (despre legiuitori, Judecători 5:9, 14), sagan („adjunct", „locţiitor", de ex. Daniel 3:2; în unele trad. „guvernatori"), nasi (care indică un rang social, 2 Cronici 1:2), sar („guvernatorul unei cetăţi", 1 Împăraţi 22:26) şi nagid („comandantul unui palat", 2 Cronici 28:7).

II. În Noul Testament

Sunt folosite mai puţine cuvinte gr. şi uneori sunt folosite într-un sens vag, alteori în sens specializat.

a. hegoumai („a conduce") şi termenii derivaţi apar cel mai frecvent. Termenul hegemon este folosit pentru guvernatori în general (Marcu 13:9; 1 Petru 2:14), dar descrie mai adesea conducători romani subordonaţi cum au fost Pilat (Matei 27:2; 28:14), Felix (Faptele Apostolilor 23:26) şi Festus (Faptele Apostolilor 26:30), care erau „procuratori" (sau, în cazul lui Pilat „prefect") sub autoritatea unui legat al provinciei Siria (echivalentul gr. oficial era epitropoi).

b. Alţi termeni apar în Ioan 2:8 (architriklinos, „nunul" 2 Corinteni 11:32 (ethnarches, *„etnarhi"), Galateni 4:2 (oikonomos, „epitropi", cf. Luca 12:42; 1 Corinteni 4:2) şi Iacov 3:4 (euthynon, „cârmaci" sau „timonier").

B.F.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: