ŞinearŞINEAR. Ţara în care au fost situate marile cetăţi Babilon, Erec şi Acad (Geneza 10:10). Ele au fost aşezate în câmpie, unde migratorii timpurii au ajuns să fondeze cetatea şi turnul Babel (Geneza 11:2) şi a fost de asemenea un loc de exil pentru iudei (Isaia 11:11; Daniel 1:2). LXX interpretează acest termen ca şi „Babilonul" (Isaia 11:11) sau „ţara Babilonului" (Zaharia 5:11), şi aceasta este în conformitate cu amplasarea implicată în Geneza 10:10. (*ACAD sau Agade, care şi-a dat numele Babilonului de N.) În ebr. termenul sin ar reprezintă sanhar din textele cuneiforme care existau în şcolile de cărturari hitiţi şi sirieni din mileniul al 2-lea î.Cr., şi era în mod sigur un nume referitor la Babilon, probabil o formă huriană a numelui Sumer. Această identificare este dovedită de mai multe texte (vezi H.G. Guterbock, JCS 18, 1964, p. 3), dacă excludem ideile mai vechi.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: