HaroşetHAROŞET. Apare întotdeauna ca „Haroşet-Goim" (haroset hagoyim, „Haroşetul popoarelor"). Este întâlnit numai în legătură cu *Sisera, un comandant militar canaanit care a luptat împotriva lui Barac şi a cărui bază era la Haroşet (Judecători 4:2, 13, 16). Bătălia este localizată în NV Palestinei, în apropiere de râul Chison. Mazar a sugerat că este vorba de o regiune şi nu de o cetate, dar v. 16 sugerează cu tărie a doua posibilitate (cf. Targum). Tell *Amr la NV de Meghido şi Tell el-Harbaj la SE de Haifa au fost sugerate ca locuri posibile, dar prima dintre aceste localităţi pare să fie descalificată deoarece săpăturile făcute au indicat că nu a fost locuită înainte de secolul al 10-lea î.Cr. Cetatea nu este menţionată în documente extra-biblice şi localizarea exactă rămâne incertă.

BIBLIOGRAFIE
LOB, p. 201,203; B. Mazar, HUCA 24, 1952-1953, p. 80 ş.urm.; GTT, p. 288.

W.O.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: