hasideeniHASIDEENI. Aceasta este o transliterare a termenului Hasidaioi din 1 Macabei 2:42; 7:13; 2 Macabei 14:6, deşi în ultimul caz ar fi mai corect să citim Hasmoneeni. Scrierile moderne preferă termenul ebr. hasidim. Acest termen care înseamnă în esenţă „cei loiali", este folosit frecvent în Psalmi (tradus de obicei „sfinţi"). Se pare că a fost adoptat de gruparea de zeloşi pentru lege când în prima parte a secolului al 2-lea î.Cr., a început să pătrundă tot mai mult influenţa elenistică.

Liderul lor se pare că a fost marele preot Onias III, destituit de Antiochus Epiphanes. Ei au evitat lupta armată împotriva sirienilor prin retragerea în pustie, dar ostilitatea implacabilă a elenizatorilor i-a determinat să-i sprijine pe Macabei. Imediat după ce li s-a dat un mare preot legitim ei au fost gata să se întoarcă la o viaţă normală, dar liderii lor au fost omorâţi de Bacchides (1 Macabei 7:12-18). Ei au avut prea puţină simpatie faţă de ţelurile naţionaliste ale hasmoneilor. Partidul lor s-a rupt în două, probabil încă pe vremea lui Simon. Majoritatea, cunoscută în prezent ca *farisei, a încercat să câştige poporul de partea concepţiei lor. Minoritatea, reprezentată de esenieni şi de membrii comunităţii de la Qumran, şi-au pierdut orice speranţă şi aşeptau o intervenţie escatologică divină retrăgându-se într-o măsură mai mare sau mai mică din viaţa publică.

BIBLIOGRAFIE
M. Black, The Scrolls and Christian Origins, 1961.

H.L.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: