IaelIAEL (ebr. ya’el, „capră sălbatică"). Soţia lui Heber, Chenitul, cea care l-a omorât pe Sisera (Judecători 4:17-21). În vremea aceea canaaniţii, sub conducerea lui Iabin, regele Haţorului, şi a lui Sisera stăpâneau peste Israel.

Într-o paranteză (Judecători 4:11) este explicată prezenţa Cheniţilor înspre N, ajungând până la Taanaim, pe graniţa cu Neftali (Iosua 19:33); de obicei ei erau asociaţi cu tribul lui Iuda. Priceperea lor în prelucrarea metalelor i-a făcut să fie aliaţi folositori pentru canaaniţi (Judecători 4:17).

După ce israeliţii, conduşi de Debora şi Barac, i-au înfrânt pe canaaniţi în mod zdrobitor, cea mai mare parte a armatei învinse a fugit spre V. Sisera, însă, şi-a abandonat funcţia de comandă şi s-a îndreptat spre N, probabil ca să caute scăpare la Haţor. Iael, dându-şi seama de importanţa lui foarte mare (cf. Judecători 4:22), i-a oferit ospitalitate, care potrivit obiceiurilor din vremea aceea îi garanta şi protecţia. Înşelăciunea lui Iael a fost şi mai mare pentru că a încercat să-i dea un sentiment de siguranţă (Judecători 4:18). Întrucât ridicarea corturilor era o ocupaţie a femeilor, Iael a putut să-l omoare pe Sisera prin împlântarea unui ţăruş în tâmplă. A fi omorât de o femeie era o dezonoare (cf. Judecători 9:54). În felul acesta s-a împlinit profeţia Deborei, că onoarea principală de a-l fi omorât pe Sisera va reveni unei femei (Judecători 4:9).

Victoria a oferit o eliberare permanentă de sub stăpânirea canaaniţilor şi i-a permis Israelului să preia controlul asupra văii Esdraelonului care avea o poziţie strategică. Victoria a fost imortalizată în Cântarea Deborei (Judecători 5), recunoscută ca o cântare contemporană cu evenimentele respective care arată o bucurie barbară cu privire la actul criminal al lui Iael (Judecători 5:24-27). Totuşi, deşi nu aprobăm reacţia, nu putem trece cu vederea că este o reacţie umană naturală la moartea duşmanilor străvechi care au asuprit îndelung pe Israel.

Au fost sugerate diferite modificări improbabile pentru a scoate referirea surprinzătoare la Iael în Judecători 5:6. Ideea care este comunicată aici probabil că este că deşi Şamgar şi Iael trăiau atunci când Israelul era asuprit, nici unul dintre ei nu au fost în stare să realizeze eliberarea. Debora primeşte tot creditul pentru această izbăvire.

BIBLIOGRAFIE
A. E. Cundall, Judges and Ruth, 1968, p. 81-101.

A.E.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: