Iane şi IambreIANE ŞI IAMBRE. Pavel vorbeşte despre anumiţi învăţători care propovăduiau învăţături false şi periculoase din punct de vedere moral şi spune că ei se împotrivesc adevărului la fel cum „Iane şi Iambre" s-au împotrivit lui Moise (2 Timotei 3:6-8). Aceste nume nu apar în VT, dar aluziile extra-biblice arată că este vorba de vrăjitorii egipteni din Exod 7-8. La fel ca şi ei, învăţătorii au profitat de înclinaţia spre superstiţii ca să prezinte în mod plauzibil o parodie a adevărului. Numele, de o vechime necunoscută, apar sub diferite forme. Aşa-numita „Lucrare Ţadochită", despre care se ştie în prezent că a făcut parte dintre scrierile de la Qumran, spune că „Belial l-a ridicat pe Yohaneh şi pe fratele său" împotriva lui Moise şi Aaron (7.19 în R. H. Charles, Pseudepigrapha, 1913; 5. 19 în C. Rabin, The Zadokite Documents, 1958, p. 21); Talmudul babilonian, „Yohane şi Mamre" (Menahoth 85a; cf. scrierea numelui „Mambres" în majoritatea ms. lat. şi gr. din 2 Timotei 3:8). Legenda ebraică spune mai multe despre ei şi chiar le atribuie paternitatea lui Balaam. Scrieri păgâne se referă, nu întotdeauna cu claritate, la unul sau la amândoi (cf. Plinius, NH 30,1. 11; Apuleius, Apology 90; Numenius din Apamea, în Eusebius, Praep. Ev. 9. 8. 1), indicând celebritatea povestirii. Origen a cunoscut o carte pe această temă (Comm. in Mat. 23:37; 27:9) iar Decretul Gelasian menţionează Pocăinţa lui Iane şi Iambre, din care M. R. James a identificat un fragment într-un manuscris saxon (JTS 2, 1901, p. 572 ş.urm.). Totuşi, este puţin probabil că Pavel face aluzie la carte: el a folosit numele pentru simplul motiv că erau folosite în mod obişnuit, cu referire la Exod 7-8.

BIBLIOGRAFIE
HJP, 2, 3, p. 149 ş.urm.; SB, 3, p. 660 ş.urm.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: