ParamPARAM. O pustie situată în partea de E a Peninsulei Sinai, la NE de Mt. Sinai şi la SE de Cadeş, având la E ţinutul Araba şi Golful Aqaba. Este pustia unde a fugit Agar împreună cu fiul ei Ismael, atunci când au fost alungaţi din casa lui Avraam (Geneza 21:21). Această pustie a fost traversată de israeliţi după ce au ieşit din Egipt (Numeri 10:12; 12:16), iar de aici Moise a trimis iscoade în Ţara Canaanului (Numeri 13:3, 26). Pustia a fost de asemenea traversată de Hadad Edomitul, atunci când a fugit în Egipt (1 Împăraţi 11:18). 1 Samuel 25:1 redă felul în care David s-a dus în pustia Paran cu ocazia morţii preotului Samuel, dar în cazul acesta trebuie să ne bazăm pe traducerea LXX care conţine „pustia Maon".

Este posibil ca El-Paran, despre care se relatează în Geneza 14:6 că este învecinat cu pustia, să fi fost un nume vechi referitor la Elath. Mt. Paran din Cântarea lui Moise (Deuteronom 33:2) şi din Habacuc 3:3 pare să fi fost un pisc proeminent din lanţul muntos de la V de Golful Aqaba. (*ŢIN.)

R.A.H.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: