procuratorPROCURATOR. În cadrul administraţiei Imperiului Roman, cuvântul se referă la un funcţionar din departamentul de finanţe al unei provincii, dar era folosit şi ca titlu pentru guvernatorul unei provincii romane de clasa a treia, cum a fost Iudea (în gr. epitropos; dar în NT, procuratorul Iudeii este descris, de regulă, ca „guvernator", în gr. hegemon). *Iudea a fost guvernată de procuratori imperiali sau de prefecţi între anii 6-41 d.Cr. şi 44-66 d.Cr. În NT sunt menţionaţi trei procuratori: *Pilat din Pont, 26-36 d.Cr. (Matei 27:2, etc.), Antonius *Felix, 52-59 (Faptele Apostolilor 23:24 ş.urm.) şi Porcius *Festus, 59-62 d.Cr. (Faptele Apostolilor 24:27 ş.urm.). Procuratorii proveneau, în general din ordinul cavaleresc (Felix, care a fost un libert, era o excepţie). Ei au avut la dispoziţia lor trupe similare şi răspundeau, în general, de administraţia militară şi financiară, dar au fost supuşi autorităţii superioare a guvernatorului (propraetor) Siriei. Reşedinţa procuratorilor a fost Cezarea. Din inscripţia lui Pilat găsită în Cezarea în 1961, în care el este numit „prefectul" Iudeii, s-a dedus că înainte de anul 41 d.Cr., guvernatorii Iudeii erau numiţi oficial „prefecţi", dar Tacit foloseşte pentru Pilat titlul de „procurator" (Ann. 15.44).

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: