SocoSOCO.

1. O cetate la SE de Azeca în Şefela, scena bătăliei în care au fost înfrânţi filistenii (1 Samuel 17; vezi G. A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land (25), 1966, p. 161-162, pentru detalii tactice). Numele este păstrat în Khirbet Suweike (romană şi bizantină); puţin mai departe spre V, fortificaţia din epoca timpurie a fierului Khirbet Abbad domină Wadi es-Sunt (Valea Elan) dinspre S. Aici Wadi es-Sur dinspre S se uneşte cu „valea" ce coboară dealurile la V de Betleem. Fie acest loc, fie cel de la punctul 2 de mai jos, a fost întărit prin fortificaţii de Roboam, iar mai târziu a fost cucerit de filisteni (2 Cronici 11:7; 28:18). Soco este una dintre cetăţile numite pe peceţile de pe toartele ulcioarelor regale găsite la *Lachiş şi pe locul altor aşezări, ceea ce indică probabil importanţa acestei cetăţi ca şi centru administrativ iudeu major în timpul domniei lui Ezechia (*SCRIERE).

2. Un loc în podişurile de lângă Debir (Iosua 15:48; v. 35 se referă la punctul 1.); Khirbet Suweike, la 3 km est de Dhahiriya (1 Cronici 4:18 se referă probabil la acest loc).

3. O cetate din regiunea Hefer ce plătea tribut lui Solomon (1 Împăraţi 4:10); probabil aşezarea bizantină din Epoca bronzului, Tell er-Ras lângă Suweike, la N de Tulkarm în câmpia Şaron, şi la 24 km NV de Sihem (Tuthmosis III lista nr. 67).

BIBLIOGRAFIE
LOB, p. 340-346; D. Ussishkin, Tel Aviv, 4, 1977.

J.P.U.L.
G.I.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: