ŞurŞUR. O regiune în pustie la NV de Sinai, la S de coasta mediteraneană şi de „drumul spre ţara filistenilor", între linia prezentă a canalului Suez la V şi „râul *Egiptului" (Wadi el-Arish) la E. Agar, slujitoarea lui Avraam şi a Sarei a fugit la o fântână după Cadeş în drum spre Şur (Geneza 16:7).

O vreme Avraam a „locuit între Cadeş şi Şur" şi după aceea a „tăbărât la Gherar (Geneza 20:1); urmaşii lui Ismael au locuit într-o regiune care ajungea până la „Şur, care este în partea opusă de (adică la E de) Egipt" (Geneza 25:18). După ce au trecut prin mare (*MAREA ROŞIE), Israel a intrat în pustia Şur înainte de a merge la S spre Sinai (Exod 15:22). Şur era aşezat pe linia directă înspre Egipt la S de Palestina (1 Samuel 15:7 şi, în mod explicit, 27:8).

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: