UzalUZAL.

1. Ebr. ‘uzal în Geneza 10:27 şi 1 Cronici 1:21 indică un urmaş arab al lui Ioctan, poate fi asociat cu ’Azal, care este considerat de istoricii arabi ca fiind numele antic al localităţii Sanâa din Yemen.

2. Textul din Ezechiel 27:19 redat în VA „Dan şi Iavan mergând încoace şi încolo, ocupaţi în târgurile tale" este în ebr. wedan weyawan me’uzzal be’izbonayik natanu, care în mgVR este redat „Vedan şi Iavan făceau comerţ din Uzal pentru mărfurile tale", în timp ce VSR traduce „şi vinul din Uzal l-au dat în schimbul mărfurilor tale" (pe baza LXX). Uzal poate fi identificat cu Izalla în NE Siriei, de unde Nebucadneţar aducea vin (S. Langdon, Neubabylonische Königsinschriften, no. 9, I, 1. 22; cf. 1. 23, „vin din Hilbunimă" cu Helbon din Ezechiel 27:18). Alterarea weyawan la weyayin, „şi vin", este foarte mică. Deşi wedan poate fi omis ca o eroare de copiere datorită proximităţii Dedanului (v. 20), s-ar putea să fie înrudit cu akkad. dannu (şi ugariticul dn), „un vas mare sau un butoi folosit pentru păstrat vin sau bere". Aceasta duce la o traducere „şi butoaie de vin din Uzal le-au dat în schimbul mărfurilor tale", cf. NEB.

Vezi A. R. Miliard, JSS 7, 1962, p. 201-203.

A.R.M

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: