vaiVAI. Traducerea interjecţiei gr. ouai, care înseamnă „vai de". Când Isus a spus „Vai de voi", El nu a rostit o judecată finală, ci a deplâns starea lor deplorabilă înaintea lui Dumnezeu. Situaţia lor disperată constă în faptul că ei trăiesc într-un paradis al nebunului, fără să-şi dea seama de nenorocirea care îi aşteaptă. Starea oamenilor materialişti care sunt orbiţi de bogăţie şi nu-şi dau seama de nevoile lor spirituale, starea celor mulţumiţi de sine, a celor nepocăiţi şi nemiloşi, starea celor aclamaţi de mulţime este declarată de Isus o stare nenorocită (Luca 6:24-26). De asemenea, Isus spune că starea jalnică a fariseilor şi a cărturarilor se datorează zelului lor făţarnic, lipsei unui simţ al proporţiilor, dragostei lor de a se afişa în public şi de a fi mulţumiţi de ei înşişi, ceea ce mutilează religia lor (Matei 23:13-33; Luca 11:42-52). Când Isus adresează cuvintele „Vai de voi" cetăţilor nepocăite Horazin şi Betsaida, continuă cu o prorocie despre pedeapsa care le aşteaptă (Matei 11:21) întrucât sunt într-o stare jalnică pentru că au refuzat Evanghelia. Pavel spune că ar fi vai de el dacă nu ar propovădui Evanghelia (1 Corinteni 9:16). Vizionarul din Apocalipsa foloseşte cuvântul ouai ca o interjecţie în cântarea de jale pentru Babilonul căzut (Apocalipsa 18:10-16), iar ca substantiv descrie trei „vaiuri", un termen cuprinzător care include diferite plăgi şi dezastre care vor vesti judecata finală (Apocalipsa 9:12-11:14).

BIBLIOGRAFIE
N. Hillyer, NIDNTT 3, p. 1051-1054.

R.V.G.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: