zelotZELOT. (Gr. zelotes). Unul dintre cei doisprezece apostoli este numit Simon Zelotul (Luca 6:15; Faptele Apostolilor 1:13), fie din cauza temperamentului său zelos, fie din cauza unei asocieri cu partidul zeloţilor (*CANAANIT). Pavel se descrie pe sine ca un zelot religios (Faptele Apostolilor 22:3; Galateni 1:14) şi mulţi membri ai bisericii din Ierusalim sunt descrişi ca fiind „plini de râvnă pentru lege" (Faptele Apostolilor 21:20).

Masada, ultima fortăreaţă a zeloţilor
Partidul zeloţilor, descris de Josephus ca „a patra filozofie" între evrei (BJ 2. 117; Ant. 18. 23), a fost întemeiat de *Iuda Galileanul, care a condus o revoltă împotriva Romei în anul 6 d.Cr. (*RECENSĂMÂNT). Ei s-au opus plăţii tributului de către Israel unui împărat păgân şi au spus că această plată este un act de trădare faţă de Dumnezeu, adevăratul împărat al lui Israel. Aceşti oameni au fost numiţi zeloţi deoarece ei au urmat exemplul lui Matatia şi al fiilor săi, care au dat dovadă de zel pentru legea lui Dumnezeu, atunci când Antioh IV a încercat să suprime religia iudaică (1 Macabei 2:24-27) şi exemplul lui Fineas, care a dat dovadă de un zel comparabil în perioada de apostazie din pustie (Numeri 25:11; Psalmul 106:30 ş.urm.). Când revolta din anul 6 d.Cr. a fost înăbuşită, zeloţii au păstrat viu spiritul ei timp de 60 de ani. Membrii familiei lui Iuda erau lideri ai zeloţilor; doi dintre fiii lui au fost răstigniţi de procuratorul Alexandru prin anul 46 d.Cr. (Josephus, Ant. 20. 102), iar al treilea, Menahem, a încercat să ia conducerea revoltei antiromane din anul 66 d.Cr. (Josephus, BJ 2.433). Zeloţii au fost activi în tot timpul războiului din anii 66-73 d.Cr.; ultimul punct de rezistenţă al zeloţilor, fortăreaţa Masada, a căzut în luna mai a anului 74 d.Cr., dar nici chiar atunci spiritul zelot nu s-a stins complet. (*ASASINI.)

BIBLIOGRAFIE
F. J. Foakes-Jackson şi K. Lake, „The Zealots", în BC, 1, 1920, p. 421 ş.urm.; W R. Farmer, Maccabees, Zealots and Josephus, 1956; M. Hengel, Die Zeloten, 1976; Y. Yadin, Masada: Herod’s Fortress and the Zealots last Stand, 1966; D. M. Rhoads, Israel in Revolution 6-74 C.E.: A Political History based on the Writings of Josephus, 1976.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: