Amalec, amaleciţiAMALEC, AMALECIŢI. Amalec (în ebr. amaleq) a fost fiul lui Elifaz şi nepotul lui Esau (Geneza 36:12,16). Numele este folosit ca nume colectiv pentru urmaşii săi, amaleciţii (Exod 17:8; Numeri 24:20; Deuteronom 25:17; Judecători 3:13; etc.).

Unii scriitori fac distincţie între amaleciţii nomazi întâlniţi de obicei în regiunea Negeb şi Sinai, şi descendenţii lui Esau, deoarece Geneza 14:7, care îl predatează pe Esau, se referă la „ţinutul" amaleciţilor (în ebr. amaleqi). Distincţia nu este necesară dacă socotim expresia ca o descriere editorială ulterioară.

Israel i-a întâlnit prima oară pe amaleciţi la Refidim, în pustia Sinai (Exod 17:8-13; Deuteronom 25:17-18). Datorită acestui atac, amaleciţii au intrat sub un blestem permanent şi trebuia să fie nimiciţi (Deuteronom 25:19; 1 Samuel 15:2-3). În împrejurarea aceea, Aaron şi Hur au sprijinit mâinile lui Moise şi Israel a biruit. Un an mai târziu, după raportul adus de iscoade, Israel a ignorat porunca lui Moise şi a încercat să intre în S Palestinei. Amaleciţii i-au înfrânt la Horma (Numeri 14:43, 45).

Ne sunt relatate două întâmplări din vremea judecătorilor. Amaleciţii l-au ajutat pe Eglon, regele Moabului, să atace teritoriul israelit (Judecători 3:13), iar mai târziu s-au alăturat madianiţilor şi fiilor Răsăritului ca să distrugă ogoarele şi turmele israelite. Ghedeon i-a alungat (Judecători 6:3-5, 33; 7:12; 10:12).

De la Exod încoace, amaleciţii au fost întâlniţi în Negeb, dar pentru o vreme au avut stăpânirea asupra ţinutului lui Efraim (Judecători 12:15). Balaam, profetul străin, a privit asupra ţării lor din perspectiva sa din Moab, şi i-a descris ca fiind „cei dintâi dintre neamuri" (Numeri 24:20), afirmaţie care se poate referi la originea sau la statutul lor.

Samuel i-a poruncit lui Saul să-i nimicească pe amaleciţi în regiunea de la S de *Telaim. Luarea de prăzi a fost interzisă. Saul i-a urmărit de la Havila până la Sur, dar l-a lăsat în viaţă pe regele lor. Mai târziu Samuel l-a omorât pe Agag şi l-a mustrat pe Saul (1 Samuel 15).

David s-a luptat cu amaleciţii în regiunea Ţiclag, pe care Achiş, regele Gatului, i-a dat-o ulterior (1 Samuel 27:6; 30:1-20). Amaleciţii au intrat în declin mai târziu şi în vremea lui Ezechia fiii lui Simeon „au bătut pe rămăşiţa de amaleciţi care scăpase cu viaţă" şi a ocupat fortăreaţa lor din Mt. Seir (1 Cronici 4:43).

BIBLIOGRAFIE
F. M. Abel, Géographie de la Palestine, 2, 1933, p. 270-273; D. Baily, The Geography of the Bible, 1974.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: