AnatotANATOT. Cetate din ţinutul lui Beniamin dată leviţilor (Iosua 21:18). Cetatea natală a lui Abiatar (1 Împăraţi 2:26) şi Ieremia (Ieremia 1:1; 11:21), Abiezer (2 Samuel 23:27; 1 Cronici 11:28; 27:12) şi Iehu (1 Cronici 12:3). Cucerită de Sanherib (Isaia 10:30). Repopulată după exil (Neemia 11:32). Aşezarea modernă, Ras el-(Harrubeh), la aprox. 5 km N de Ierusalim, este în apropierea satului ‘Anata (Foto. Grollenberg, Atlas, pl. 250.).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: