Andrei


ANDREI. Unul dintre cei doisprezece apostoli. Numele este de origine greacă (şi înseamnă „bărbătesc"), dar se poate să fi fost un „nume creştin", la fel ca şi „Petru". El a fost fiul lui Iona sau Ioan şi a venit din Betsaida Galileii (Ioan 1:44), dar după aceea a locuit împreună cu fratele său Simon Petru la Capernaum (Marcu 1:29), unde lucrau împreună ca pescari (Matei 4:18). Ioan Botezătorul, al cărui ucenic a fost (Ioan 1:35-40), i L-a arătat pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu. După aceea el l-a găsit pe Simon şi l-a adus la Isus (Ioan 1:42). Ulterior a fost chemat să-L urmeze pe Isus (Matei 4:18-20; Marcu 1:16-18) şi a devenit unul dintre cei doisprezece apostoli (Matei 10:2; Marcu. 3:18; Luca 6:14). Credinţa lui practică este arătată în Ioan 6:8-9; 12:21-22. El a fost unul dintre cei care au pus întrebări despre judecata viitoare asupra Ierusalimului (Marcu 13:3-4). Este menţionat ultima oară când era împreună cu ceilalţi apostoli, după înălţare (Faptele Apostolilor 1:13).

Este probabil să fi fost crucificat în Ahaia. Evangheliile sinoptice ne spun puţine lucruri despre el, dar în Ioan el ne este prezentat ca primul misionar în ţara lui (1:42) şi primul misionar pentru străini (12:21 22). William Temple a scris despre prima lui misiune: „Poate că este pentru Biserică un serviciu mai mare decât a făcut orice alt om" (Readings in St. John’s Gospel, p. 29).

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: