AradARAD.

1. Oraş canaanit din pustia lui Iuda, al cărui rege a atacat fără succes poporul Israel în timpul pribegiei în pustie. Aradul a fost distrus şi noua localitate a primit numele *Horma (Numeri 21:1-3; 33:40). Iosua 12:14 menţionează între regii învinşi pe un rege al Aradului şi un rege al cetăţii Horma, în timp ce Judecători 1:16-17 spune că în regiunea aceea s-au aşezat cheniţii, şi spune că Iuda şi Simeon au distrus cetatea Ţefat şi i-au schimbat numele în Horma. Tell Arad, la 30 de km NE de Beer-Şeba a fost excavat între 1962 şi 1974 de Y. Aharoni şi R. B. K. Amiran . La începutul Epocii Bronzului a existat o cetate mare fortificată (Cetatea de jos), apoi locul a fost părăsit până în Epoca Fierului I, când un deal dintr-o parte a cetăţii a fost ocupat. Aici a fost construită o fortăreaţă în secolul al 10-lea î.Cr. şi a fost folosită până în secolul al 6-lea. În cursul mai multor faze de remodelare într-un colţ a fost găsit un loc de închinare cu altare de piatră şi stâlpi. Cioburile de lut găsite aici au avut inscripţii în ebraică cu numele familiilor preoţeşti Pashhur şi Meremoth. Mai multe texte au fost scoase la lumină din alte părţi ale fortăreţei, referitoare la probleme militare şi aprovizionare în perioada grea din jurul anului 600 î.Cr. Un text menţionează „casa lui YHWH". Cetatea Arad din ultima parte a Epocii Bronzului (Aradul canaanit) se poate să fie oraşul modern Tell Malhatah, la 12 km spre SV. *Şişac menţionează după invazia sa două cetăţi Arad - Arad Rabbat şi Arad din Yeruham. Vezi EAEHL, 1, s.v.; şi Ketuvot ‘Arad 1975.

2. Un om din seminţia lui Beniamin, fiul lui Beria (1 Cronici 8:15- 16).

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: