AriocARIOC.

1. Numele regelui din *Elasar, aliat a lui *Chedorlaomer al Elamului, *Amrafel regele Şinearului, care a pornit război împotriva Sodomei şi Gomorei (Geneza 14:1,9) şi a fost infrânt de Avraam. Deşi această persoană este neidentificată, numele poate fi comparat cu Ariuk un fiu al lui Zimri-Lim, menţionat în scrisorile de la Mari (cca. 1770 î.Cr.) sau cu numele hurian Ariukki din textele de la Nuzi (secolele al 15-lea î.Cr.).

2. Membru al gărzii personale a regelui babilonian în 588 î.Cr. (Daniel 2:14-15). Lui i s-a poruncit să-i omoare pe „înţelepţii" care nu au fost în stare să tălmăcească visul regelui, dar a oprit ducerea la îndeplinire a acestei porunci aducându-l pe Daniel înaintea regelui Nebucadneţar II.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: