AristarhARISTARH. Nu încape în îndoială că toate textele se referă la aceeaşi persoană. Primul text, Faptele Apostolilor 19:29, îl descrie ca pe un tovarăş de călătorie a lui Pavel când acesta a fost prins de mulţimea din Efes (deşi unii au susţinut că aici este o profeţie, în Faptele Apostolilor 20:4 el îl însoţeşte pe Pavel la Ierusalim, probabil ca delegat oficial al bisericii din Tesalonic pentru a aduce darurile adunate; în Faptele Apostolilor 27:2 el se află pe corabia lui Pavel de la Cezarea. W. M. Ramsay susţine că el a călătorit, probabil numai în calitate de sclav al lui Pavel (SPT, p. 315 ş.urm.). Ligthtfoot sugerează că modul în care se face referirea indică faptul că Aristarh era în drum spre Tesalonic. Totuşi (presupunând că epistola către coloseni a fost scrisă din Roma), el s-a alăturat din nou lui Pavel şi a devenit din nou „tovarăşul lui de temniţă" (Coloseni 4:10), alternând probabil cu Epafra ca şi prizonieri voluntari (cf. Coloseni 4:10-12 şi Filimon 23-24). În ce priveşte teoria „întemniţării în Efes" putem spune că el s-a dus acasă după răscoală şi după scrierea Epistolei către coloseni (cf. G. S. Duncan, St. Paul‘s Ephesian Ministry, 1929, p. 196, 237 ş.urm.) Menţionarea lui în legătură cu strângerea de ajutoare a sugerat identificarea lui cu „fratele" din 2 Corinteni 8:18 (Zahn, INT, 1. p. 320). Cea mai firească interpretare a textului din Coloseni 4:10-11 implică originea lui evreiească.

A F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: