Baal-Zebub, BeelzebulBAAL-ZEBUB, BEELZEBUL.

1. În VT, în ebr. ba’al zebub („domnul muştelor"), probabil o modificare batjocoritoare a numelui ba‘al zebul („Prinţul *Baal"), apare ca numele zeului Ecranului, pe care a încercat să-l consulte Ahazia, împăratul lui Israel, cu prilejul ultimei sale îmbolnăvirii (2 Împăraţi 1:1-6, 16).

2. În NT termenul gr. beelzeboul, beezeboul (Beel-zebub în TR şi VA) este prinţul demonilor (Matei 12:24, 27; Marcu 3:22; Luca 11:15,18 ş.urm.) identificat cu Satan (Matei 12:26; Marcu 3:23, 25; Luca 11:18). În vorbirea semitică din vremea aceea se poate să fi însemnat „stăpânul casei"; dacă este aşa, această expresie ar putea fi folosită în sens dublu în Matei 10:25 ş.urm.

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: