RemfanREMFAN. (AV REMPHAN). Numele unui zeu identificat sau asociat cu planeta Saturn menţionat în Faptele Apostolilor 7:43 reluat din LXX, Amos 5:26. Unii cercetători consideră că textul din LXX Rhaiphan (cod. BA.; Rhemphan 239 este o transliterare greşită a textului MT, kiyyun (RSV Kaiwan, AV Chiun, *CAIVAN), alţii presupun că avem de a face cu o substituire intenţionată a lui Repa, un nume al lui Seb, zeul egiptean al planetei Saturn.

D.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: