restaurare (reaşezare)RESTAURARE (REAŞEZARE). Substantivul gr. apokatastasis se găseşte numai în Faptele Apostolilor 3:21, în timp ce verbul corespunzător este folosit de trei ori cu sensul unei restaurări finale.

Ideea apare întâi la marii profeţi ai VT. Ei au prevăzut exilul, însă ei au prorocit că Dumnezeu va aduce din nou poporul Lui în ţara sa (Ieremia 27:22; Daniel 9:25 etc.) în această perioadă situaţia din Iuda era departe de a fi ideală, astfel încât oamenii aşteptau şi doreau o restaurare a prosperităţii şi a fericirii lor.

În timp aceasta a ajuns să fie asociată cu Mesia. Iudeii în totalitate au înţeles această restaurare ca pe o prosperitate materială, însă Isus a văzut-o înfăptuită în lucrarea lui Ioan Botezătorul, care a împlinit prorocia din Maleahi 4:5 (Matei 17:11; Marcu 9:12). Aici, la fel ca şi în alte locuri, El a reinterpretat categoria mesianică, categorie care ajunsese deformată printre iudei.

În sensul cel mai deplin, restaurarea ţine deocamdată de domeniul viitorului. Deşi ei aveau interpretarea lui Isus cu privire la prorocia lui Maleahi, ucenicii L-au întrebat pe Isus înainte de înălţarea Lui: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?" (Faptele Apostolilor 1:6) Răspunsul lui Isus îi face să renunţe la speculaţii care nu îi privesc, însă el nu neagă că va avea loc o restaurare. Referinţa cea mai completă este în Faptele Apostolilor 3:19 ş.urm. Aici Petru caută vremuri de înviorare pe care el le asociază cu venirea Domnului Isus Cristos (v. 20), care este în ceruri „până la vremile aşezării din nou (adică a restaurării) tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu..." Dintr-un punct de vedere restaurarea aşteaptă venirea Domnului, iar Petru o vede de la bun început ca un subiect de prorocie. Este legitim să se tragă concluzia că restaurarea indică spre o stare asemănătoare cu cea a omului înainte de cădere deşi nu există nici un pasaj biblic care să se refere detaliat la acest lucru. Unii au presupus că expresia „vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor despre (care) a vorbit Dumnezeu" se referă la ideea mântuirii universale. Aceasta înseamnă să forţezi sensul expresiei. Problema aceasta trebuie stabilită conform învăţăturii Scripturii luate în ansamblu.

BIBLIOGRAFIE
H.G. Link, NIDNTT 3, p. 146-148.

L.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: